Schäfer

Schäfer till textsida

 

Hemland: Tyskland

Användningsområde:
Mångsidig bruks-, vall- och tjänstehund
NKU-klassifikation: Grupp D
FCI-klassifikation: Grupp 1 – Bruks-, vall- och tjänstehund
Sektion I – Schäferhundar med arbetsprov

Bakgrund/ändamål:
Föreningen för tysk schäfer, med säte i Augsburg, Tyskland, medlem i Verband für das Deutsche Hundewesen e. V. (VDH) är som grundare ansvarig för standarden för tysk Schäfer. Standarden utvecklades ursprungligen vid det första klubbmötet i Frankfurt am Main den 20 september 1899, baserad på förslag av A Mayer och von Stephanitz. Ändringarna gjordes i standarden vid det sjätte medlemsmötet den 28 juli 1901, det 23:e medlemsmötet i Köln/Rhine den 17 september 1909, styrelsemötet i Wiesbaden den 5 september 1930 och avelskommitténs och styrelsens möte den 25 mars 1961.

Standarden reviderades och fastställdes av världsförbundet för Tyska Schäferhund klubbar vid möte den 30 augusti 1976. Standarden omarbetades vid SV fullmäktige och styrelsebeslut den 23-24 mars 1991.

Den tyska Schäferhundklubben, vars planerade avel startade efter klubbens grundande 1899, baserades på hundar som härstammade från central- och syd- tyska vallhundar med slutmål att skapa och avla fram en hund, i högst grad lämplig för bruksändamål. Med detta som mål framställdes standarden för tysk schäfer, avseende såväl fysisk byggnad som temperament och karaktärsegenskaper.

RASSTANDARD:

Helhetsintryck:
Den tyska schäfern är en medelstor hund. Den skall vara något lång sträckt, stark och muskulös. Extremiteterna skall vara torra och ben stommen stark.

Viktiga måttförhållanden:
Mankhöjden för hanhund 60-65 cm
Mankhöjden för tik 55-60 cm
Kroppslängden överstiger mankhöjden med ca 10-17%.

Uppförande och karaktär:
En schäfer skall ha ett jämnt humör och goda nerver, vara självsäker och frimodig och fullständigt godlynt (utom i retningsläge) och därtill skall den vara uppmärksam och följsam. Den måste besitta mod, kamplust och hårdhet för att vara lämplig som sällskaps, vakt-, skydds-, tjänste- och vallhund.

Huvud:
v Huvudet skall vara kilformigt och i proportion till kroppen (huvudets längd skall vara ca 40% av mankhöjden), varken för brett eller för spetsigt. Huvudet skall vara torrt och med lagom bredd mellan öronen. Pannan, sedd framifrån och från sidan, skall endast vara måttligt välvd och utan eller med svagt antydd mittfåra.

Proportionen skalle - nosparti 1:1. Skallens bredd motsvarar ungefär dess längd. Skallen löper (sedd uppifrån) från öronen likformigt avsmalnande mot nosen, längs ett sluttande men inte utpräglat stop och övergår i det kilformiga nospartiet. Över- och underkäke skall vara kraftigt utvecklade.

Nos:
Nosryggen skall vara rak. Konkav eller konvex nosrygg är inte önskvärt. Nostryffeln måste vara svart.

Läppar:
Läpparna skall vara strama, väl åtliggande och mörkfärgade.

Ögon:
Ögonen skall vara medelstora, mandelformade och en aning snedställda. De får inte vara utåtstående. Ögonens färg skall vara så mörka som möjligt. Ljusa, stickiga ögon är inte önskvärt, då de påverkar uttrycket på ett ofördelaktigt sätt. Ljusa ögon tyder dessutom på pigmentsbrist.

Öron:

Den tyska schäfern skall ha ståndöron, medelstora, upprättstående och liksidigt burna (inte indragna i sidled). De skall vara spetsiga och med öronmusslan riktad framåt. Vippöron och hängöron är felaktiga. Bakåtlagda öron i rörelse och i vila är inte fel.

Bett:
Bettet skall vara kraftigt, sunt och fullständigt (med 42 tänder enligt tandformeln). Den tyska schäfern har saxbett, d v s överkäkens framtänder skär saxartat över underkäkens. Överbett, underbett eller tångbett är felaktigt liksom större mellan- rum mellan tänderna (tandrad med luckor). Felaktigt är också rätlinjig framtands- rad. Käkarna skall vara kraftigt utvecklade med tänderna djupt inbäddade i käkarna.

Hals:
Halsen skall vara stark och muskulös, utan löst halsskinn eller hakpåse. Halsen bärs i ca 45o vinkel till kroppen.

Bröst:
Bröstet skall vara tämligen brett. Bröstkorgen skall vara så lång som möjligt och välutvecklad. Bröstdjupet skall utgöra 45-48% av mankhöjden. Revbenen skall vara ganska välvda. Bröstkorgen varken tunnformad eller flat.

Rygg:
Rygglinjen löper från halsen längs den väl markerade manken, den obetydligt sluttande ryggen och det lätt sluttande korset, utan synligt avbrott. Ryggen är fast, kraftig och muskulös. Länden skall vara bred, väl utvecklad och muskulös. Korset skall vara långt och lätt sluttande ca 23% och omärkligt övergå i svansansättningen.

Svans:
Svansen skall räcka minst till hasen, dock ej längre än till mitten av mellanfoten. Svansens hår är något längre på undersidan och svansen bäres i en mjuk utåtböjd båge. Då hunden är exalterad eller i rörelse reser den svansen men den får inte lyftas över horisontalplanet. Operativa ingrepp är förbjudna.

Framben:
Frambenen skall sedda från alla sidor vara raka, och sedda framifrån absolut parallella. Skulderblad och överarm skall vara lika långa och medelst kraftiga muskler vara stadigt fästade vid kroppen. Den ideala skulderblads- och över- armsvinkeln är 90o, men når i regel upp till 110o. Armbågen får varken i vila eller i rörelse vara vare sig utåt- eller inåtvriden. Underarmarna är från alla sidor sett raka och sinsemellan absolut parallella, torra och muskulösa. Mellanhandens längd skall vara 1/3 av underarmens, och vinkeln till underarmen skall vara 20-22o. Fel vinkel, d v s en alltför vinklad mellanhand eller en alltför stel mellanhand minskar bruksvärdet, i synnerhet uthålligheten.

Framtassar:
Framtassarna skall vara runda, väl slutna och välvda med hårda trampdynor. Klorna skall vara kraftiga, välvda och likaså mörka.

Bakben:
Bakbenen skall vara lätt bakåtställda, och sedda bakifrån vara parallella. Lår och underben skall ha ungefär samma längd och bilda en vinkel på ca 120o. Låren skall vara kraftiga och muskulösa. Hasen är fast och väl utvecklad. Mellanfoten under hasen skall stå lodrätt.

Baktassar:
Baktassarna skall vara slutna och lätt välvda. Trampdynorna skall vara hårda och mörka, klorna kraftiga, välvda och likaså mörka.

Rörelser:
Den tyska schäfern är en travande hund. Extremiteternas längd och vinkling skall vara avpassade till varandra på ett sådant sätt att bakbenen och frambenen kan förflyttas lika långt under kroppen utan att rygglinjen väsentligen förändras.

Varje tendens till övervinkling av bakbenen minskar styrkan och uthålligheten och därmed försämras bruksegenskaperna. Om kroppsbyggnad och vinkling är korrekta blir rörelserna vägvinnande och marknära och ger därmed ett ledigt, ändamålsenligt intryck. Vid jämnt och lugnt trav bäres huvudet framsträckt och svansen något lyftad, varvid en oavbruten mjuk obruten rygglinjen från öronspetsen längs nacken och ryggen ända till svansspetsen framträder.

Hud:
Huden skall vara (löst) åtliggande, dock utan att bilda veck. Päls:
Den tyska schäferns korrekta päls skall bestå av stickelhår och underull. Täck- håret bör helst vara tjockt, rakt och hårt, samt ligga slätt. Håret skall var kort på huvudet, inklusive inre delen av örat, framsidan av benen, tassar och tår. Det skall vara något längre och tätare på halsen. Håret är längre på benens baksidor ner till hasleden och lårens baksida är rikligt hårbeklädda.

Färg:
Färgen skall vara svart med rödbruna, bruna, gula till ljusgrå tecken. Enfärgat svart eller grå, grå med mörkare skiftning. Svart sadel och mask. Obetydliga små vita tecken på bröstet liksom mycket ljusa insidor på benen är tillåtet men ej önskvärt. Nostryffeln måste vara svart hos alla färgvarianter. Avsaknad av mask, ljus eller stickig ögonfärg liksom ljusa eller vitaktiga tecken på bröst och benens insidor, ljusa klor och röd svansspets skall bedömas som pigmentbrist. Underullen skall vara ljusgrå. Vit färg är inte tillåten.

Storlek/Vikt:
Mankhöjd: Hanhund 60-65 cm
Tik 55-60 cm
Vikt: Hanhund 30-40 kg
Tik 22-32 kg

Testiklar:
Hos hanhundar måste båda testiklarna var fullt utvecklade och normalt belägna i pungen.

Fel:
Varje avvikelse från standarden är fel och felets art skall bedömas i förhållande till graden av avvikelse.

Svåra fel:
Alla felaktiga rastecken som minskar bruksegenskaperna: Felaktiga öron: För lågt ansatta öron, vippöron, inåtställda öron, lösa öron.

Betydande pigmentbrist. Starkt begränsad totalstyrka (brist på fasthet).

Tandfel:
(alla avvikelser från saxbett och tandformel om det inte gäller diskvalificerande fel)

Diskvalificerade fel:
Karaktärsfel, bitska och nervösa hundar

Hundar med påvisad svår HD

Monorchider och kryptorchider, liksom hundar med tydligt olika resp.förkrympta testiklar

Hundar med betydande öron respektive svansfel

Hundar med missbildningar

Hundar med tandfel gällande avsaknad av: en P3 och en ytterligare tand, eller en hörntand, eller en P4, eller en M1 resp. M2, eller sammanlagt 3 tänder eller fler.

Hundar med bettfel: Överbett på 2 mm eller mer, Underbett, Tångbett på hela framtandsraden.

Hundar vars storlek avviker mer än 1 cm uppåt/neråt från tillåten mankhöjd.

Albinos

Blåaktig päls

Vit päls (också med mörka ögon och klor)

Långhårspäls (långt, mjukt, icke tätt åtliggande täckhår med underull, behäng på öron och ben, yviga byxor och buskig svans med behäng nertill)

Långhår (långt, mjukt täckhår utan underull, oftast med mittbena på ryggen. Behäng vid öronen, på benen och svansen).


  Schäferns Historia

 schäfer tecknad

Schäfer har ett ursprung från många olika typer av hundar som användes som vakthund för bostäder och boskap av olika slag. Genom avelsarbetet blev den så småningom mer anpassad till att valla får, en så kallad vallhund. Fåraherde heter på tyska schäfer och herdens hund blir därför helt logiskt schäferhund. Rasstandarden utvecklades ursprungligen på en utställning i Tyskland 1899, där den uppmärksammades av två män, Max von Stephanitz och Artur Meyer, som sedan kom att bli Schäfertysklands dominerade krafter under många år.

Användningsområde

Schäfer är en hundtyp med utmärkt förmåga att arbeta i alla sorters terräng och den används i många olika sammanhang. Det är ingen slump att det är en av världens populäraste raser och dess allsidighet gör den till en utmärkt sporthund: spår-, sök-, rapport- och skyddshund men även utmärkt lydnads- och agilityhund. Rasen används även som draghund under vinterhalvåret. Den används som skydds-, bevaknings- och räddningshund av militär och hemvärn och som polishund. Schäferns allsidighet och anpassningsförmåga bidrar till att den också är utmärkt som sällskapshund.

Hälsa

De flesta individer är friska och fungerar mycket väl i aktivt arbete. Då det är en arbetande hund är det relativt vanligt med olika skador. Höftledsdysplasi (HD) och armbågsledsdysplasi (ED) förekommer. Då rasen är numerärt mycket stor så förekommer även andra problem, bland annat nedsatt bukspottkörtelfunktion.

Egenskaper / Mentalitet

En schäfer är socialt självsäker, nyfiken och trygg i sociala situationer. Den är uppmärksam och följsam med stort intresse för samarbete. Den måste ha god koncentrationsförmåga och uthållighet, kunna anpassa kraften i sitt beteende efter retning och visa handlingsförmåga för att effektivt lösa uppgifter. Efter upplevda obehag eller rädsla ska den snabbt återgå till neutral genom att nyttja sin nyfikenhet. Alla dessa egenskaper är nödvändiga för lämplighet som sällskaps-, bruks-, vakt-, skydds-, tjänste– och vallhund.

Storlek och utseende

Det är en medelstor hund, något långsträckt, stark och muskulös. Mankhöjd för hanar är 60–65 cm och för tikar 55–60 cm. Vikt för hanar är 30–40 kg och tikar 22–32 kg. Färgen är svart med rödbruna, bruna, gula till ljusgrå tecken. Enfärgat svart eller grå, grå med mörkare skiftning. Svart sadel och mask.

Pälsvård

Pälsen består av täckhår och underull. Täckhåret bör vara tjockt, rakt och hårt, samt ligga slätt. Pälsen kräver ingen särskild omsorg utöver att borstas och kammas regelbundet, det ger då möjlighet till kontroll av eventuella sår eller fästingar med mera. Bad eller dusch vid behov, 3–4 gånger per år.